JESProjekt

Činnosť

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je projektovanie pozemných stavieb, sprostredkovanie predaja a kúpy bytov, rodinných domov, prevádzkových objektov, pozemkov a poskytovanie kompletného právneho servisu.

Výstavba nehnuteľnosti

Ak máte záujem o výstavbu nehnuteľností ponúkame:
 • vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentáciu realizačného projektu
 • vybavenie stavebného povolenia
 • odborné poradenstvo výberu použitých materiálov na zhotovenie stavby
 • zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby
 • zabezpečenie realizácie stavby
 • zabezpečenie kolaudácie

Predaj či prenájom nehnuteľnosti

Ak chcete predať, alebo dať do prenájmu nehnuteľnosť ponúkame:
 • obhliadka skúseným maklérom, ocenenie nehnuteľnosti a bezplatné zaradenie nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie
 • zabezpečenie inzercie (internet, printové médiá, aktívna ponuka klientom v našej databáze dopytu)
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv potrebných k predaju, alebo prenajatiu nehnuteľnosti
 • zabezpečenie znaleckého posudku, aktuálneho listu vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy a ďalších potrebných podkladov
 • vypracovanie návrhu na vklad do príslušného Katastra nehnuteľností, kompletný právny servis a poradenstvo

Kúpa či prenájom nehnuteľnosti

Pokiaľ máte záujem o kúpu, alebo si chcete prenajať nehnuteľnosť:
 • zaradenie do databázy záujemcov o kúpu, alebo
 • pravidelné zasielanie našich ponúk, vyšpecifikovaných podľa Vašich kritérií prostredníctvom E-Mailu
 • aktívne vyhľadanie nehnuteľnosti, podľa Vašich požiadaviek
 • vypracovanie kúpnych, zámenných, darovacích, záložných, prípadne nájomných zmlúv
 • kompletný právny servis a poradenstvo, vypracovanie návrhu na vklad do príslušného Katastra nehnuteľností

Ďalšie služby, ktoré poskytujeme:

 • zabezpečíme geometrické plány, snímky z katastrálnej mapy
 • vyjadrenia odborného statika pri stavebných, alebo rekonštrukčných prácach
 • doporučenie skúsených remeselníkov pre potreby rekonštrukcie nehnuteľnosti